PROBLEMEN TIJDENS ELEKTRISCH STARTEN S16R-MPTA

Southampton, Groot Brittanië
Voor Royal Caribbean Cruises inspecteerde ik een van hun noodgeneratorsets die elektrisch niet wilde starten. Hun noodgeneratorsystemen zijn met twee startsystemen uitgevoerd te weten met “lucht startmotoren” en “elektrische startmotoren”. En juist deze laatste geeft startproblemen, ik heb een mechanische inspectie uitgevoerd om bepaalde oorzaken te elimineren. Onder anderen geen mechanische restrictie door zuiger vreter, verkeerde pomp timing of lager schade. Wel heb ik vast kunnen stellen dat er iets serieus mis was met hun brandstof systeem, de filters van de motor als mede die van de voordrukpomp waren sterk vervuild welke de motor enorm kan belemmeren tot ontsteking te komen. Doordat er nauwelijks onderdelen aan boord aanwezig waren, kon ik helaas niet ter plaatse de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren. Mijn advies aan de klant was om zodra deze hun volgende bestemming zouden hebben bereikt, de verstuivers en brandstof pompen te laten reviseren en het brandstofsysteem goed door te spoelen.