VERWIJDEREN VAN BESCHADIGDE KRUKAS S16R-PTA

NOS, Mediapark, Hilversum, Nederland
Tijdens de inbedrijfstelling van 2x noodgenerator sets in de kelder van de NOS is bij 1 motor de krukas zwaar beschadigd door een te laag smeerolie niveau. Om vast te stellen hoeverre deze beschadigd is heeft men besloten dat deze krukas verwijderd moest worden om vervolgens ter beoordeling op te sturen naar een motor revisie bedrijf in de NOP. Drie dagen van hard werken onder extreme omstandigheden en beperkte werk ruimte is het ons gelukt de as eruit te krijgen.